s

TRX

تیاریکس یا تی آر ایکس ورزشی است که با استفاده از یک بند تی ار ایکس و مبتنی بر اصول حرفه‌ای تربیت بدنی و بدنسازی تمام عضلات شما را ورزش میدهد .

نمایش بیشتر

شعار شرکت ما این است بهترین ها را برای شما میخواهیم