s

کراس فیت

«آماده‌سازی بدن نه تنها برای شناخته‌شده‌ها بلکه برای ناشناخته‌ها» این شعار کراس فیت است. کراس فیت یکی از ورزش‌های قدرتی و رو به گسترش است. حرکات این ورزش شبیه به برنامه‌های تمرینی ایزوله برای یک گروه عضلانی خاص نیست. گرگ گلسمن (Greg Glassman)، بنیانگذار کراس فیت می‌گوید: «ویژگی ما عدم تمرکز روی یک عضله‌ی خاص است.

نمایش بیشتر

شعار شرکت ما این است بهترین ها را برای شما میخواهیم